Služby

elektro rozvody

Obor TOPENÍ

vytápení hal
(invfazářici, horkovzdušný, teplovodní kotle)
podlahové vytápění, solární systém vytápění

elektro rozvody

Obor PLYN

rozvody vody a montáž vnítřího vybavení (sanita)
rozvody plynu NTL
STL
regulační stanice
měření
roční kontroly
revize

elektro rozvody

Obor ELEKTRO

rozvody
regulace MaR kotelen
vytápění hal
revize

elektro rozvody

Obor TRUHLÁRNA

výroba

elektro rozvody

Obor PROJEKCE

RD
vytápění výrobních hal
parní kotelny
teplovodní kotelny
plynu (venkovní vnitř)

elektro rozvody

Obor SERVIS

parní kotle
infrazářice
plynové kotle
VZT jednotky
roční kontroly a revize

elektro rozvody

Dodávka a montáž parních zdrojů

včetně termického odplynění
čistá pára
demivoda

elektro rozvody

Obor SVAŘOVÁNÍ

TIG
plamenem
elektrodou