Profil společnosti

Vítáme Vás na stránkách společnosti ELPLY spol. s r.o.,
naše společnost realizuje v oblasti vytápění, dodavatelské, montážní a servisní aktivity již od roku 1990
a soustřeďuje se na progresivní technologie s maximálním efektem
v oblasti investičních a provozních úspor. Realizujeme řadu komplexních i dílčích investičních akcí,
zejména při přechodu na plynové vytápění podniků,výrobních společností,
sportovních zařízení i občanské výstavby.
Základním nosným programem společnosti je vytápění s aplikací infrazářičů GoGaS a Schwank,
včetně parních kotlů Certuss pro technologii v oblasti potravinářského, chemického, farmaceutického průmyslu, textilních továren, prádelen apod.
Tato komplexní nabídka umožňuje řešit diferenciaci tepelných zdrojů s maximální ohledem na ekonomiku jejich provozu.

Současně s tímto programem společnost nabízí konzultace a spolupráci
již ve fázi investičních záměrů a projektové přípravy včetně možnosti financování formou
leasingu či splátkovým systémem při jejich realizaci.

 
 

Elply.cz